ΑΡΘΡΑ

Οικονομάκου Φιλάνθη, Ψυχολόγος,ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Η απιστία αποτελεί ένα από τα συχνότερα προβλήματα κρίσης στο ζευγάρι….

Οικονομάκου Φιλάνθη, Ψυχολόγος,ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Η αυτοεκτίμηση είναι η βασική αίσθηση που έχουμε για τον εαυτό…

Οικονομάκου Φιλάνθη, Ψυχολόγος,ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Συχνά ακούμε ψυχοσωματικό σύμπτωμα, ψυχοσωματική αιτία, ψυχογενής αιτιολογία κλπ. Τα…

Οικονομάκου Φιλάνθη, Ψυχολόγος,ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Η «Παγκόσμια Μελέτη Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων»…

Οικονομάκου Φιλάνθη, Ψυχολόγος,ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Τα όρια είναι φυσικές, συναισθηματικές, σεξουαλικές και πνευματικές τοποθετήσεις που η…

Οικονομάκου Φιλάνθη, Ψυχολόγος,ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Η ενασχόληση των παιδιών και των εφήβων με τους ηλεκτρονικούς…