ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΦΙΛΑΝΘΗ

 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Οικονομάκου Φιλάνθη

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ανατολικής Ρωμυλίας 4, Παπάγου

ΤΗΛΕΦΩΝO: 6936 851 391

E-MAIL: foikonomakou@yahoo.com

ΣΠΟΥΔΕΣ

1994-2006: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικής Εταιρείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας (Προσωπική Εκπαιδευτική Ανάλυση, θεωρητικά Μαθήματα, Ομαδικές Εποπτείες & Ατομικές Εποπτείες).

1996-2001: Διδακτορική Διατριβή στην Ψυχοπαθολογία παιδιού στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην προσχολική ηλικία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα διατριβής: «Πρώιμες διεργασίες πένθους στα παιδιά» (Βαθμός: «Άριστα»). Υποτροφία 3 ετών για το ερευνητικό μέρος της Διατριβής από το Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Πρόγραμμα ΥΠΕΡ (ύψος χρηματοδότησης 13.000.000 δρχ.).

1994-1996: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κοινωνική Ψυχιατρική, Ιατρική Σχολή, Τομέας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Βαθμός «Άριστα»).

1992-1996: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Κοινωνική Ψυχιατρική  Παιδιών και Ενηλίκων, Ιατρική Σχολή, Τομέας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης (Βαθμος «Άριστα»).

1989-1992: Πτυχίο Ψυχολογίας Τμήματος Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης (Βαθμός «Άριστα»).

1985-1988: Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Βαθμός «Λίαν καλώς»).

  • Ανώτερα Θεωρητικά Μαθήματα Σχολής Πιάνου στο Εθνικό Ωδείο

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ιούλιος 2002 –  Οκτώβριος 2016: Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων «ΙΡΙΣ», Πρόγραμμα «Ψυχαργώς» ΙΙ.

Ιανουάριος 2015 – Οκτώβριος 2016: Υπεύθυνη Παρακολούθησης για το EN ISO 9001:2008 «Παροχή Υπηρεσιών εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στο χώρο της ψυχικής υγείας» των μονάδων της Εταιρείας Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων –«ΙΡΙΣ» Φορέας Πιστοποίησης TUV Austria Hellas.

Σεπτέμβριος 1997 – ως και σήμερα: Ιδιωτική εργασία ως ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια.

Ιανουάριος 1992 – Ιούλιος 2002:

  • Εργασία στο Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου, στην Ομάδα Παρέμβασης της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, στα πλαίσια του Προγράμματος Αποασυλοποίησης – Κοινωνικής Επανένταξης «Λέρος Ι» και «Λέρος ΙΙ».
  • Επιστημονικά Υπεύθυνη των Οικοτροφείων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Πρόγραμμα «Ψυχαργώς».
  • Επιστημονικά Υπεύθυνη τμήματος Ενηλίκων του Πολυδύναμου Κέντρου Ψυχικής Υγείας Καλλιθέας του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Σεπτέμβριος 2002 – Σεπτέμβριος 2003: Διδάσκουσα (ΠΔ 407/80) στο τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, στα κάτωθι μαθήματα:

Χειμερινό Εξάμηνο

  1. Στοιχεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Εφαρμογές αυτής στην Ελλάδα.
  2. Διεργασίες πένθους.

Εαρινό Εξάμηνο

  1. Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση
  2. Η ψυχαναλυτική διαδικασία Ι: Θεωρητικές έννοιες και όψεις της πρακτικής.
  • Διδάσκουσα (ΠΔ 407/80) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Πατρών στο μάθημα:

Εαρινό εξάμηνο

  1. Κλινική Ψυχολογία

Έτος 2002 – 2003: Διδάσκουσα στο Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης προσωπικού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000 – 2006» Μέτρο 2.4 « Κατάρτιση προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, της κοινωνικο-οικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης των ψυχικά ασθενών» του Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.

Σεπτέμβριος 1997 – Ιούλιος 2002: Συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοινωνικής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με: α) εισηγήσεις – διαλέξεις και β) εκπαιδευτικό – εποπτικό έργο στους φοιτητές που ασκούνται σε δομές Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

Ιανουάριος 1992 – Ιούνιος 1993: Μαθήματα στη Μέση Νοσηλευτική Σχολή Λέρου σε θέματα Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ενδεικτικά, αναφέρονται:

2015-2016: Ομαδική Εποπτεία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εταιρείας Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων, επόπτρια Δ. Μυλωνά.

2003-2011: Ομαδική Εποπτεία Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Εταιρείας Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιών & Ενηλίκων, επόπτης Π. Χατζητάσκος.

2001-2002: Ομαδική Εποπτεία Ξενώνα Καστέλλας και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πάνω στην Ψυχιατρική Σημειολογία και στο Ψυχοδυναμικό Πρίσμα Ψυχώσεων (από τον κ. Δ. Κατσούλα)

2000-2002: Ομαδική εποπτεία Μονάδας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων Καλλιθέας από τον καθηγ. Π. Σακελλαρόπουλο και τον κ. Β. Φαλάρα.

1994-1997: Εκπαιδευτικό Ομαδικής Εποπτείας Ψυχαναλυτικής Ψυχοθεραπείας από τον καθηγ. Π. Σακελλαρόπουλο

1993-1997: Σεμινάριο Φροϋδικής Πράξης (Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία ).

1995-1996: Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχοθεραπεία ψυχαναλυτικών αρχών και καθημερινή κλινική πρακτική». Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Αθηνών.

1993: Σεμινάριο «Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Αγωγής Υγείας», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Ψυχιατρική Κλινική.

1992-1993: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Ψυχαναλυτική Κατανόηση της Εφηβείας» που οργάνωσε το Ιατρικό – ψυχολογικό Κέντρο Εφήβων και Νέων Ενηλίκων Καλλιθέας της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2009 (Κέρκυρα): «Σημαντικά γεγονότα και ψυχοπαθολογία», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο.

2008 (Ηράκλειο): «Η επίδραση του ψυχικού τραύματος στην εφηβεία και τις διαταραχές της», Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής.

2008 (Ηράκλειο): «Η επίδραση της βίαιης μετανάστευσης στις διαδικασίες ανάπτυξης της ταυτότητας του εφήβου», Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής.

2007 (Θεσσαλονίκη): «Το πένθος μέσα από τη φροϋδική και ψυχοπαθολογική θεώρηση» 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο του κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας.

2006 (Αθήνα): Το πένθος στο παιδί από ψυχαναλυτική άποψη», Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής.

2002: “Οι συνέπειες του πένθους στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Παρουσίαση μιας έρευνας” Παιδί & Έφηβος, Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία  Εκδ. Καστανιώτη

2002 (Φωκίδα): «Διεργασίες πένθους και παιδί». 2ο Σεμινάριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μιου Ιωαννίνων.

2001 (Αλεξανδρούπολη): «Πένθος στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία». 4ο Σεμινάριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μιο Ιωαννίνων.

2001 (Αλεξανδρούπολη): «Ψυχαναλυτικό Πρίσμα και Ενδιάμεσες Δομές». 4ο Σεμινάριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή Παν/μιο Ιωαννίνων.

2001 (Αθήνα): «Η αντίληψη της έννοιας του θανάτου στα μικρά παιδιά». 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοψυχιατρικής.

2000 (Κύπρος): «Η καλλιέργεια του «κινήτρου» για ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία σε ένα κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας». Οικονομάκου Φ., Χατζησταυράκης Γ., Σακελλαρόπουλος Π. Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής.

1999 (Ιωάννινα): «Προβληματισμοί στην επιλογή ασθενών για τον Ξενώνα Αργώ». Οικονομάκου Φ., Αθανασόπουλος Α. Συνέδριο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα-Αξιολόγηση και Προοπτικές.

1999 (Ιωάννινα): «Προστατευόμενα Διαμερίσματα – Ξενώνας Αργώ». Οικονομάκου Φ., Αθανασόπουλος Α. Συνέδριο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα-Αξιολόγηση και Προοπτικές.

1999 (Ιωάννινα,): «Πολυδύναμο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Καλλιθέας: 3 χρόνια λειτουργίας». Οικονομάκου Φ., Χατζησταυράκης Γ., Σταματάκη Α. Συνέδριο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα-Αξιολόγηση και Προοπτικές.

1999 (Ιωάννινα): «Η ψυχιατρική περίθαλψη στο σπίτι του ασθενούς και οι βασικές έννοιες του Winnicott». Οικονομάκου Φ., Κούτας Γ., Σακελλαρόπουλος Π. Συνέδριο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα-Αξιολόγηση και Προοπτικές.

1999 (Ιωάννινα): «Το φαινόμενο της επαγγελματικής εξουθένωσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας σε ενδιάμεσες και ασυλικές δομές». Οικονομάκου Φ., Γαρούμπη Κ., Πολυζόπουλος Εμ. Συνέδριο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα-Αξιολόγηση και Προοπτικές.

1999 (Ιωάννινα): «Η έννοια του Μεταβατικού – Θεραπευτικό Πλαίσιο – Εκπαίδευση». Συνέδριο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα-Αξιολόγηση και Προοπτικές (Ιωάννινα, 1999).

1999 (Ιωάννινα): «Η κλινική πράξη της ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας σε κέντρο ψυχικής υγείας – ιδιαιτερότητες και δυσκολίες αυτής της εφαρμογής». Οικονομάκου Φ., Ζαμπούνη Έ., Χατζησταυράκης Γ. Επιστημονικό Συνέδριο για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα-Αξιολόγηση και Προοπτικές.

1998 (Αθήνα): «Ψυχαναλυτικό Πρίσμα και παραλλαγές της τεχνικής σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας». Τράπεζα Εργασίας στο 25ο Ιατρικό Πανελλήνιο Συνέδριο.

1997 (Αθήνα): Ψυχαναλυτική Ψυχοθεραπεία Ψυχώσεων: Εμπειρίες και προβληματισμοί της θεραπευτικής ομάδας ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας». Χατζησταυράκης Γ., Οικονομάκου Φ., Παναγιωτοπούλου Β., Βασιλιάς Α. Ανακοίνωση στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχοθεραπείας.

1996 (Ηράκλειο Κρήτης): «Ψυχιατρική Περίθαλψη στο Σπίτι του Ασθενούς». 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής.

1995 (Ρώμη): «Ενδιάμεσες Δομές, το πέρασμα από τα άσυλα στην Κοινωνία». 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

1994 (Σεπτέμβριος): «Ανάπτυξη της λειτουργίας των τριών Ξενώνων της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας». Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Ξενώνων Αποκατάστασης.

1993: «Αρχές Επαγγελματικής Αποκατάστασης ψυχωσικών ατόμων». Workshop στο 3ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ψυχιατρικής και Νευρολογίας Παιδιών και Ενηλίκων.

1992 (Δελφοί): Workshop με θέμα «Πρόγραμμα Αποασυλοποίησης – Κοινωνικής Επανένταξης στη Λέρο» κατά τη «Διεθνή Συνδιάσκεψη για την Αποκατάσταση Μειονεκτούντων Ατόμων».

1991 (Αθήνα): «Το κυρίαρχο παραλήρημα στην Κρήτη τη δεκαετία του 1980». Οικονομάκου Φ., Δροσοτάκη Κ., Παπουτσάκη Β., Προφητάκη Β. Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας.

1990-1991: «Το πρωτεύον παραλήρημα ατόμων που νοσηλεύτηκαν στο Ψυχιατρικό Θεραπευτήριο Χανίων τη δεκαετία του 1980 με διάγνωση σχιζοφρένεια». Ερευνητική εργασία στο Ψυχιατρικό Θεραπευτήριο Χανίων σε συνεργασία με τους Δροσοτάκη Κ., Παπουτσάκη Β., Προφητάκη Β.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ