Οικονομάκου Φιλάνθη, Kλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε ο Freud  (1917), το πένθος αποτελεί, συνήθως, μια αντίδραση στην απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου ή μιας αφηρημένης ιδέας που το υποκαθιστά, όπως πατρίδα, ελευθερία, ιδανικό κ.λπ. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό συναίσθημα, αν και όχι εύκολα ανεκτό, που η εκλυτική του αιτία εντοπίζεται…

© 2018 Οικονομάκου Φιλάνθη, All Rights Reserved | Powered by Κατασκευή Ιστοσελίδων - Χρυσός Οδηγός