Οικονομάκου Φιλάνθη, Kλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Η ανάπτυξη μιας παιδικής ψυχοσωματικής ασθένειας, υπό το πρίσμα της οικογενειακής ψυχοθεραπείας, έχει τρεις γενεσιουργούς παράγοντες: τον τύπο της λειτουργίας και οργάνωσης της οικογένειας την εμπλοκή του παιδιού στη σύγκρουση ων γονέων την ιδιοσυγκρασία και το βαθμό ευπάθειας του παιδικού οργανισμού Στην ψυχοθεραπευτική εργασία με την ψυχοσωματική οικογένεια…

Οικονομάκου Φιλάνθη, Kλινική Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, PHd  Ο τρόπος που ένα παιδί αντιδρά στο θάνατο σχετίζεται με: την ηλικία τον τρόπο που κατανοεί το θάνατο τις προηγούμενες σχέσεις με τον εκλιπόντα το πόσο είναι προετοιμασμένο τον τρόπο που ο εναπομείνας γονέας αντιμετωπίζει το δικό του θρήνο Υπάρχουν πολλές αντιθέσεις μεταξύ των ειδικών ως προς τη…

© 2018 Οικονομάκου Φιλάνθη, All Rights Reserved | Powered by Κατασκευή Ιστοσελίδων - Χρυσός Οδηγός